แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: Exclusive Food and Beverage Service งานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับสูง
ผู้สอน: C-HOT Chidlom
ระยะเวลาเรียน: 90 วัน
ราคา: 12,000 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก